Facebook-ը (1; 2; 3; 4) և TikTok-էջերը(1;2)սոցիալական ցանցում քննարկում են Կանադայում նախաձեռնված «Օտարերկրյա գործակալների ռեեստրի ստեղծման մասին» օրենքի նախագիծը։ Որոշ գրառումներում հանդիպում ենք մեկնաբանությունը՝ «ոչ ռուսական օրենքին», ինչը տպավորություն է ստեղծում, թե Կանադայում նախաձեռնված օրենքի նախագիծը նման է Վրաստանում նախաձեռնված «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագծին։ (արխիվացված գրառում)

Իրականում, Կանադայում նախաձեռնված օրենսդրությունը ավելի լայն օրենսդրական փոփոխության մի մասն է, որն ուղղված է Կանադային արտաքին միջամտությունից պաշտպանելուն: Նշված անհրաժեշտությունը օրակարգում էր դեռևս 2019 թվականին, երբ Չինաստանը, դատավոր Մարի-ժոզե Հոգիի գլխավորությամբ Կանադայում հետաքննության համաձայն, իբր միջամտել է 2019 թվականին Լիբերալ կուսակցության առաջադրման գործընթացին: Կառավարության կողմից պատրաստված c-70 օրինագիծը օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մի մասն է, որն ուղղված է Կանադայի ժողովրդավարության անվտանգության ապահովմանը։ Այն պատրաստելու համար Կանադայի կառավարությունը 1 տարի շարունակ խորհրդակցություններ է անցկացրել շահագրգիռ կողմերի հետ։

Կանադական պետությունը օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնումը հիմնավորում է հետևյալ կերպ. օտարերկրյա միջամտությունը ներառում է վնասակար գործողություններ, որոնք իրականացվում են ի վնաս Կանադայի շահերի օտար պետության կամ օտար պետության անունից հանդես եկող անձանց կողմից, որոնք իրականացվում են գաղտնի, մոլորեցնելով և ստեղծելով. մարդուն սպառնացող վտանգ՝ օտար տերության հետ համաձայնությամբ, օտար ուժի շահերին համապատասխան։ Արտաքին միջամտությունը սպառնում է կառավարման բոլոր մակարդակներին, մասնավոր հատվածին, ակադեմիային, սփյուռքին, համայնքին և ընդհանրապես հասարակությանը:

Օրենսդրական նախաձեռնությունը ներառում է Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության և հաշվետվողականության ակտը (Foreign Influence Transparency and Accountability Act (FITAA)), որը ստեղծում է Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության ռեգիստր: Ռեեստրի վերահսկողությունը լինելու է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության անկախ հանձնակատարի պարտականությունը, և դրա նպատակն է. 1. Օտարերկրյա տերության անունից հանդես եկող անձանց գործունեության թափանցիկության ապահովում (օտարերկրյա պետական ​​կամ պետական ​​ձեռնարկատիրություն). 2. Այն անձանց պատասխանատվությունը, ովքեր գաղտնի/անթափանց կերպով գործում են օտար ուժերի անունից։

Այս օրենսդրությունը ենթադրում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գործունեության գրանցում, որը նրանք իրականացրել են օտարերկրյա ուժի հետ համաձայնությամբ և, ելնելով իրենց շահերից, ազդելու կառավարության և քաղաքական գործընթացների վրա։ Օրենքի նախագծի տեքստում պարզաբանվում է նաև համաձայնագրի բովանդակությունը, որի դեպքում այս պայմանագիրը պետք է համարվի համաձայնագիր օտարերկրյա տերության հետ և գրանցման ենթակա գործունեություն։ Ըստ օրենքի նախագծի՝ օտարերկրյա տերության հետ պայմանագիրը այն պայմանագիրն է, երբ անձը պարտավորվում է օտարերկրյա տերության անունից կամ ասոցացվելով նրա հետ (ասոցացումը ենթադրում է պաշտոնական աշխատանքային հարաբերություն, որը ներառում է կանոնավոր խորհրդակցություններ) իրականացնել հետևյալ գործունեությունը. քաղաքական և պաշտոնական գործընթացներին. ա) շփում պետական ​​պաշտոնյայի հետ. բ) քաղաքական և կառավարական գործընթացների հետ կապված քաղաքական և կառավարական գործընթացներին առնչվող նման տեղեկատվության հաղորդումը կամ տարածումը կամ տարածումը կամ նման տեղեկատվության տարածումը, ներառյալ սոցիալական ցանցերում. գ) փողի կամ արժեքավոր իրերի բաշխումը կամ ծառայությունների մատուցումը կամ գույքի օգտագործումը. Օրենքի հետագա ամբողջ նախագիծը խոսում է այն մասին, որ դրա նպատակը և գրանցման ենթակա գործունեությունը ներառում են նման համաձայնագրի արդյունքում իրականացվող գործողություններ։

Այս օրենսդրությունը համեմատելը Վրաստանում նախաձեռնված «Թափանցիկության մասին օրենքի» հետ անտեղի է, քանի որ խոսքը երկու արմատապես տարբեր իրավական պայմանավորվածությունների մասին է.

- Վրաստանում նախաձեռնված օրենքի նախագիծը վերահսկելի է համարում ցանկացած ֆինանսավորում ստանալու փաստը

-Կանադայում նախաձեռնված փոփոխությունների փաթեթը գրանցում է օտարերկրյա ուժի հետ համատեղ գործունեություն

Ըստ այդմ, Վրաստանում նախաձեռնված օրենքի նախագիծը գրանցման պարտավորություն է սահմանում վրացական գրեթե բոլոր հասարակական կազմակերպությունների վրա, մինչդեռ Կանադայում պատրաստված օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը նպատակաուղղված է հատուկ գրանցամատյանում գրանցման միջոցով ապահովելու այդ կոնկրետ գործողությունների թափանցիկությունը/հաշվետվությունը։ որը անձը, համաձայնեցնելով օտար ուժի հետ, ի շահ օտար տերության, իրականացրել է ի վնաս Կանադայի շահերի։

Վրաստանում նախաձեռնված օրենքի նախագծի և այն տարբերվելու համար Եվրոպայում նախաձեռնված հրահանգի նախագծից կամ արևմտյան պրակտիկայից ավելի մանրամասն տե՛ս «Փաստ մետրի» հոդվածները (հղում 1, հղում 2):

—---------

Հոդվածը պատրաստվել է Facebook-ի փաստերի ստուգման ծրագրի շրջանակներում։ Կախված վճռից՝ Facebook-ը կարող է տարբեր սահմանափակումներ մտցնել. համապատասխան տեղեկությունների համար տես այս հղումը։ Նյութը շտկելու և վճիռը բողոքարկելու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս այս հղումը։


Նման նորություններ

5520 - Ստուգված փաստ
Թերթ Ֆակտ-մետր
26%
Ճշմարտություն
16%
Սուտ
12%
Մանիպուլյացիա
10%
Մեծ մասամբ ճշմարտություն
10%

Ամենաընթերցվող