Əhməd İmamquliyev: Mixeil Saakaşvili hakimiyyətə gələndə 180 azərbaycandilli məktəbimiz var idi, hakimiyyətdən getdikdən sonra isə 120 məktəb qalmışdı.

Hökm: Fakt-metrə gəldiyi qənaətə əsasən Əhməd Imamquliyevin açıqlaması manipulyasiyadır.

Xülasə: Vətəndaş İnteqrasiyası və Millətlərarası Münasibətlər Mərkəzinin məlumatına görə, 2004-2005-ci illərdə Gürcüstanda 150 azərbaycandilli məktəb var idi. 2014-cü ildə onların sayı 85-ə endirildi.

Bundan əlavə, qeyd olunan mərkəz, məktəblərin etnik zəmində bağlanmadığına və optimallaşdırma səbəbiylə saylarının azaldıldığına diqqət çəkdi. Xüsusilə, 2004-2014-cü illərdə optimallaşdırma prosesindən sonra Gürcüstanda 3500-dən 2084 məktəb (40% daha az) qaldı.

Təhlil: 24 aprel 2021-ci il tarixində 24news.ge media platformasında canlı olaraq Avropalı Gürcüstan siyasi partiyasının Marneuli ofisinin sədri Əhməd İmamquliev bildirdi: "Mixeil Saakaşvili hakimiyyətə gələndə 180 Azərbaycan dilində məktəbimiz var idi və hakimiyyətdən ayrıldıqdan sonra 120 məktəb qaldı. "

Fakt-metr qeyd olunan açıqlamanın doğruluğu ilə maraqlandı.

Gürcüstanın etnik rəgarəngliliyi təhsil sistemində də özünü göstərir. Müvafiq olaraq, Gürcüstanda gürcüdilli məktəblərlə yanaşı, azərbaycandilli, erməni dilli və rus dilli məktəblər də fəaliyyət göstərir. Vətəndaş İnteqrasiyası və Millətlərarası Münasibətlər Mərkəzinin məlumatına görə, 2004-cü ildən 2014-cü ilə qədər qeyri-gürcü dilində məktəblərin sayı xeyli azalıb.

Xatırladaq ki, 2004-2005-ci illərdə Gürcüstanda 150 Azərbaycan dilində məktəb var idi. Vətəndaş İnteqrasiyası və Millətlərarası Əlaqələr Mərkəzinin 2015-ci ildə apardığı bir araşdırmaya görə, 2013-cü ildə Gürcüstanda 85 azərbaycandilli məktəb var idi. Bunlardan biri Tbilisidə, dördü - Kaxeti bölgəsində və səksəni Kvemo-Kartli bölgəsində idi. Buna görə də, 2004-cü ildən 2013-cü ilə qədər azərbaycandilli məktəblərin sayı 65 məktəb azalıb.

Cədvəl 1: Bölgələrə görə qeyri-gürcüdilli dövlət məktəbləri, 2013-cü il

Mənbə: Vətəndaş İnteqrasiyası və Millətlərarası Münasibətlər Mərkəzi

Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq müqavilənin 27-ci maddəsinə görə, siyasi və ictimai həyatda tam iştirak edə bilmək məqsədi ilə etnik azlıqların ana dilində təhsil almaq hüququ olmalıdır.

Vətəndaş inteqrasiyası və millətlərarası münasibətlər mərkəzinə görə məktəblər etnik mənsubiyyətə görə deyil, optimallaşdırma nəticəsində bağlanıldı. Məsələn, optimallaşdırma səbəbindən 2004-2014-cü illərdə Gürcüstanda məktəblərin sayı 3500-dən 2084-ə (40%-lə) düşdü.

Yuxarıda göstərilənlər Gürcüstanda azərbaycandilli məktəblərinin sayının həqiqətən azaldığını, lakin 180-dən 120-yə deyil, 150-dən 85-ə endiyini təsdiqləyir. Lakin azalmaya dövlətin məktəb sayını optimallaşdırmağı hədəfləyən ümumi siyasəti səbəb oldu. Fakt-metrə görə Əhməd Imamqulievin açıqlaması manipulyasiyadır. Düzdür, Azərbaycan dilli məktəblərin sayı azaldı, lakin bu dövlətin qeyri-gürcüdilli məktəbləri bağlamaq üçün xüsusi olaraq etdiyi konteksti səhvdir və ictimaiyyəti çaşdırmağa səbəb olur.