Gürcüstanın Statistika Xidməti 2021-ci il üçün yaşayış səviyyəsinin statistikasını dərc edib və bundan sonra sosial şəbəkələrdə vətəndaşların marağı və reaksiyası müşahidə olunub. 2021-ci ildə Gürcüstan əhalisinin orta aylıq gəliri (nağd və qeyri-nağd pulların məbləği) 1 360,2 milyon lari təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilin analoji göstəricisindən 13,9% çoxdur. 2021-ci ilin məlumatlarına əsasən, hər ailəyə düşən orta aylıq gəlir 11% artaraq 1221,8 lariyə çatıb.

Geostat-ın məlumatına görə, 2021-ci ildə birbaşa pul vəsaitlərinin daxilolmalarının və köçürmələrinin həcmi (borc götürmə, əmanətdən istifadə və əmlakın satışı istisna olmaqla) ayda orta hesabla 1,17 milyard lari təşkil edib ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 12,8% çoxdur. Ətraflı statistik məlumatlar cədvəl 1-də təqdim olunub.

Cədvəl 1: 2012-2021-ci illərdə əhalinin ümumi orta (aylıq) pul gəlirlərinin və köçürmələrinin dinamikası, milyon lari

Mənbə: Gürcüstan Milli Statistika İdarəsi

2021-ci ildə nağd gəlirlər və transfertlər strukturunda məşğulluqdan orta aylıq gəlir 2020-ci illə müqayisədə 8,4% artaraq 537 milyon lari təşkil edib. Bununla belə, 2020-ci illə müqayisədə muzdlu əməkdən əldə olunan qazancın ümumi gəlirdə xüsusi çəkisi 1,9 faiz bəndi azalaraq 45,9 faiz təşkil edib. Maraqlıdır ki, pensiya, təqaüd və qrantlar, həmçinin xaricdən və hədiyyələrdən alınan vəsait 2021-ci ilə qədər 418 milyon lariyə çatacaq ki, bu da ümumi gəlirlərin 35%-ni təşkil edəcək. Bu, açıq şəkildə göstərir ki, əhali əmək hesabına dolanmaqda çətinlik çəkir və müxtəlif növ yardımlardan asılıdır.

Digər tərəfdən, 2020-2021-ci illər üçün rəqəmlər əsasən pandemiya şəraiti ilə bağlı idi. Daha dolğun dinamikanı görmək üçün pandemiyadan əvvəlki dövrlə müqayisə etmək vacibdir. 2019-cu illə müqayisədə 2021-ci ilədək orta aylıq nağd pul daxilolmaları və köçürmələri 10,7% artıb ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə (artım 12,8%) azdır. Maraqlıdır ki, 2019-cu illə müqayisədə 2021-ci ildə muzdlu əməkdən əldə olunan gəlirlər cəmi 4,3% artıb. Gəlirlərdə ən yüksək artım pensiyalar, təqaüdlər və müavinətlər (31%) hissəsində qeydə alınıb ki, bu da qismən epidemiyanın idarə olunması ilə bağlı verilən müavinətlərlə bağlı olub. Bu vəsaitlər həm də borcun və kəsirin kəskin artması hesabına toplanıb və ona görə də bu faydalar uzunmüddətli perspektivdə sabit deyil. İkinci yeri 2019-cu illə müqayisədə 25,4% artmış kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilən gəlirlər tutub. Kənd təsərrüfatında gəlir artımının ərzaq məhsullarında müşahidə olunan yüksək inflyasiya ilə bağlı olduğunu güman etmək olar. Ümumilikdə, 2019-cu ildə sosial yardım, pensiya, təqaüd, o cümlədən xaricdən və hədiyyə olaraq daxil olan nağd pul vəsaitləri 344 milyon lari təşkil edib ki, bu da ümumi gəlirin 32,5%-ni və 2021-ci illə müqayisədə təxminən 3,2 faiz bəndi azdır. Buna baxmayaraq, gəlir səviyyəsi yenə də arzuolunmaz dərəcədə yüksək səviyyədə idi.

Gəlir dinamikasını istehlakçı inflyasiyası ilə birlikdə nəzərə almaq çox vacibdir, çünki inflyasiya gəlirin alıcılıq qabiliyyətini azaldır, yəni insanlar daha az mal və xidmət ala bilər, bu da onların rifahına mənfi təsir göstərir. 2021-ci ildə inflyasiya problemi əhali üçün kritik idi, xüsusən də iqtisadi məhdudiyyətlərlə əlamətdar olan pandemiya kontekstində. Əhali üçün kritik əhəmiyyət kəsb edən və əsas tələbat malları və xidmətləri olan bəzi qruplarda qiymət artımlarının orta inflyasiya səviyyəsindən kəskin şəkildə yüksək olması faktı xüsusilə ağırdır. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Gürcüstanda ÜDM-də təxminən 10,4% artım qeydə alınıb. Maraqlıdır ki, artım əhalinin gəlirlərində nə qədər özünü göstərib.

Cədvəl 2: Nominal və real (2021 = 100) 2012-2021-ci illərdə hər evə düşən orta aylıq pul gəliri

Mənbə: Gürcüstan Milli Statistika Xidməti

Söhbət orta aylıq gəlirdən getdiyindən, real məzənnənin hesablanması orta illik inflyasiyaya uyğundur (keçən ilin 12 aylıq orta inflyasiyası ilə 12 aylıq orta inflyasiya). 2021-ci ildə 2020-ci illə müqayisədə hər ailəyə düşən real pul gəlirləri 0,4% artıb ki, bu da iqtisadi artım tempindən fərqli olaraq cüzi bir irəliləyişdir. Nəticə etibarı ilə belə qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi artım əhali artımında əks olunmamışdır. Üstəlik, hər ailəyə düşən orta aylıq gəlir 2013, 2020-2021-ci illərdən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb.


Oxşar məqalələr

5461 - Yoxlanılmış fakt
Fakt-metr qəzeti
26%
Doğru
16%
Yalan
11%
Əsasən-doğru
10%
Yarı-doğru
7%

Ən çox oxunan