Rusiyayönlü aktorlar illərdir fəal şəkildə Gürcüstanda anti-Qərb əhval-ruhiyyəsi oyatmağa çalışırlar. Onların hədəfi Gürcüstanın qərbyönlü xarici kursu idi və xüsusi səylərlə Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə zərbə vurdular. Rusiyayönlü qüvvələr Gürcüstan əhalisini inandırmağa çalışırdılar ki, Avropa Birliyinə qoşulmaq avtomatik olaraq gürcü ənənələrindən, dəyərlərindən və kimliyindən imtina etmək deməkdir.

İnformasiya məkanında dezinformasiya rəvayətləri xüsusilə Gürcüstanın 3 mart 2022-ci ildə Aİ-yə üzvlük üçün müraciətindən sonra aktivləşib və bu müraciət əsasında Avropa Komissiyası ona Aİ-yə üzvlüklə bağlı özünüqiymətləndirmə sorğusu verib. Rusiyayönlü qruplar eynicinsli nikahların leqallaşdırılmasının Aİ-yə üzvlük üçün zəruri olduğu mesajını xüsusilə ələ keçirdilər. Bu yalan narativin yayılması hətta Gürcüstanın Avropa Şurası Ukrayna və Moldovadan fərqli olaraq, namizəd statusu əvəzinə Avropa perspektivini tanımaq qərarına gəldikdən sonra da davam etdi. Qərb əleyhdarı və rusiyayönlü aktorlar Gürcüstana namizəd statusunun verilməməsinin səbəblərindən birinin eynicinsli nikahları qanuniləşdirməməsi olduğunu iddia edirdilər.

Məsələn, “İnsan haqları uğrunda keçmiş siyasi məhbuslar” təşkilatının sədri Nana Kakabadze sosial şəbəkədə Gürcüstanın qərbyönlü və rusiyayönlü xarici siyasəti ilə bağlı geniş yazı dərc edib ki, bu da “Gürcü Arzusunu” dəstəkləyən Facebook səhifəsi “Lider 41” tərəfindən dərc edilib. Kakabadzenin fikrincə, Gürcüstan istər “Qərb demokratiyası”nı, istərsə də “Rusiya avtoritarizmini” seçsə, istənilən halda özünü tabe, qul mövqeyində görəcək. O, yazıda onu da qeyd edib ki, “yeni ağa” – Qərb, Gürcüstanın köhnə “təcavüzkar, geridə qalmış, alçaldılmış” Rusiyanın təsir dairəsinə qayıtmamaq müqabilində müəyyən şərtlər qoyur, o cümlədən qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, cinsi nikahın qanuniləşdirilməsi. - "Avropa Birliyi bizə deyir ki, eynicinsli nikahları qanuniləşdirməliyik və məcburuqsa, siz də pedofiliyanı qanuniləşdirin, çünki mənim istədiyim budur."

Rusiyayönlü “Saerto Gazet” nəşri də Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd statusu alması və Avropa Birliyinə üzv olmasının uzaq və əslində əlçatmaz bir iş olduğu barədə narativ yayıb. Yazıçı Elizbar Cavelidze “Saerto Gazeti” ilə söhbətində qeyd edib ki, Gürcüstanın namizəd statusu almaq müqabilində gey-parada məcbur edilir - “Namizədliyi almaq üçün biz LGBT bayraqlarını dalğalandırmağı, gey-parad təşkil etməyə və s. heç bir gürcü insanı qəbul etməyəcək və bu fərqliliyi öz həyat tərzinə çevirməyəcək. LGBT nümayəndələri əvvəlcə bizə dedilər: biz də insanıq, sonra dedilər, biz də sizin qəbiləyik və nəhayət: siz, gedin, ölkəni biz idarə etməliyik. Bax bu güc, “Ayıb”-ın və bənzərləri dominant olmaq istəyir. Nə qədər ki, gürcü xalqı var, gələ bilməyəcək. Tanrı bu satanistlərin cəzasını verəcək. Avropaya meylli gürcülər unutmamalıdırlar: Gürcüstan mədəniyyəti, əxlaqı, demokratiyası ilə Avropadan qat-qat yüksəkdir. Onlar qışqıracaqlar: Biz demokratiya istəyirik”.

Ölkədə eynicinsli nikahların leqallaşdırılması Aİ-yə üzvlük üçün zəruri meyar deyil və bu, Aİ-yə üzv dövlətlərin bu məsələ ilə bağlı müxtəlif siyasətləri ilə təsdiqlənir. Aİ ölkələrindən olan eynicinsli cütlüklərin nikahına qanuni olaraq aşağıdakı ölkələrdə icazə verilir: Avstriya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almaniya, İrlandiya, Lüksemburq, Hollandiya, Malta, Portuqaliya, İsveç, İspaniya, Sloveniya. Eynicinsli nikahlara icazə verilmir, Çexiya, Macarıstan, Estoniya, Kipr, Xorvatiya və İtaliyada, lakin cütlüklər arasında vətəndaş birliyinə icazə verilir. Eynicinsli nikahlar və vətəndaş birlikləri Aİ-nin aşağıdakı üzv dövlətlərində qəbuledilməzdir: Polşa, Bolqarıstan, Litva, Latviya, Rumıniya və Slovakiya. Belə ki, eynicinsli nikahlarla bağlı məsələlər yerli özünüidarəetmə orqanları səviyyəsində həll edilir və bu ölkələr Aİ tərəfindən bu məsələ ilə bağlı qanun qəbul etməyə məcbur edilmir. Üstəlik, Avropa İttifaqının özündə üzv dövlətlərin üzərinə belə bir öhdəlik qoyan qanunvericilik yoxdur.

O ki qaldı Gürcüstanın Aİ-yə namizəd statusu üçün tələblərdən birinin LGBT Paradı keçirilməsi iddiasına, bu da yalandır. Artıq qeyd edildiyi kimi, iyunun 17-də Avropa Komissiyası Gürcüstan üçün Avropa perspektivinin tanınması ilə bağlı qərar qəbul edib, bu isə o deməkdir ki, ölkə ilk növbədə konkret şərtləri yerinə yetirməlidir və ona namizəd statusunun verilməsi məsələsi daha sonra həll olunacaq.

Avropa Komissiyasının Gürcüstana verdiyi tövsiyələr 12 bənddən ibarətdir ki, bunlardan biri həssas qruplara aiddir - “həssas qrupların insan hüquqlarının müdafiəsini təcili şəkildə gücləndirin, o cümlədən bu zorakılığı törədənlərin və törədənlərin sifarişcilərinin ədalətə daha səmərəli təqdim edilməsi yolu ilə" Beləliklə, Avropa İttifaqının Gürcüstandan namizəd statusu müqabilində LGBT Paradı keçirilməsini istəməsi iddiası yalandır.

Aİ-nin Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzel Avropa İttifaqının Gürcüstanı eynicinsli nikahları qanuniləşdirməyə məcbur etməsi ilə bağlı yanlış məlumatlara cavab verib. O, xüsusən də vətəndaşın göndərdiyi sualı cavablandırıb - “Əgər siz Gürcüstanın tarixini bilirsinizsə və adət-ənənələrinə hörmət edirsinizsə, niyə hökumətdən eynicinsli nikahların qanuniləşdirilməsini tələb edirsiniz?”. Hartzelin sözlərinə görə, “Avropa İttifaqı Gürcüstandan eynicinsli nikahları qanuniləşdirməyi tələb etmir”. Səfir Avropa İttifaqının və Aİ-yə üzv ölkələrin ailə hüququndan ətraflı danışıb və bildirib ki, “Aİ daxilində ailə hüququ Aİ ölkələrinin səlahiyyətində qalır və buna görə də nikahla bağlı qaydalar Aİ tərəfindən fərdi qaydada müəyyən edilir”. Karl Hartzel həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqının əsas məqsədi insan hüquqlarını qorumaq və hər cür ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaqdır - "Avropa İttifaqının bütün üzv dövlətlərdən tələb etdiyi şey ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi və cinsi azlıqlar da daxil olmaqla, bütün növlərin müdafiəsidir". “İnsan hüquqlarına, o cümlədən azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqlarına hörmət və müdafiə Avropa İttifaqının əsas dəyəridir ki, bu da insan ləyaqəti, azadlıq, demokratiya və bərabərlik prinsiplərinə möhkəm inama əsaslanır və Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyənlər bu, insan hüquqları qorunmalıdır.”, - Aİ-nin Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzel bildirib.

Gürcüstanın Avropaya inteqrasiyası müqabilində onlar eynicinsli cütlüklərin nikahının leqallaşdırılmasını tələb etməyəcəklər, bunu Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin nümunəsi də təsdiqləyir və Onların konstitusiyalarında eynicinsli cütlüklərin nikahına dair heç bir qeyd yoxdur. Gürcüstan Konstitusiyasına görə, nikah kişi və qadın arasında birlik kimi müəyyən edilir - “Nikah, ailə yaratmaq məqsədi ilə kişi və qadın arasında birlik kimi, hüquqi bərabərlik və azad iradə əsasında qurulur." Gürcüstana bənzər “nikah” anlayışı (nikah kişi və qadının birliyi kimi) Aİ-nin aşağıdakı üzv dövlətlərinin konstitusiyasında yazılıb:

Polşa - Polşa Konstitusiyasının 18-ci maddəsində deyilir ki, “nikah kişi və qadın arasında birlik kimi, həmçinin ailə, analıq, valideynlik Polşa Respublikası tərəfindən qorunur və təmin edilir”.

Latviya - Latviya Konstitusiyasının 110-cu maddəsində deyilir ki, “dövlət nikaha - kişi ilə qadının birliyinə, ailəyə, valideynlərin hüquqlarına və uşaqların hüquqlarına qayğı göstərir və dəstəkləyir. Dövlət xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara, valideynsiz qalan uşaqlara, himayədən məhrum edilmiş və ya zorakılığa məruz qalan uşaqlara xüsusi qayğı göstərməlidir”.

Litva – Litva Konstitusiyasının 38-ci maddəsinin 3-cü bəndində deyilir ki, “nikah kişi və qadının azad razılığı əsasında həyata keçirilir”.

Slovakiya - “Evlilik kişi və qadın arasında unikal bağdır. Slovakiya Respublikası nikahı qoruyur və nikahı öz dəyəri kimi qiymətləndirir”.

Bolqarıstan – Maddə 46: “Evlilik kişi və qadın arasında azad birlikdir. Yalnız vətəndaş nikahı qanunidir”.

Macarıstan - Maddə L: "Macarıstan kişi və qadının könüllü qərarı ilə qurulan birlik kimi nikah institutunu və millətin sağ qalmasının əsası kimi ailəni qoruyur." “Ailə əlaqələri nikah və/yaxud valideyn-övlad münasibətlərinə əsaslanır”.

Xorvatiya - Maddə 61 "Evlilik kişi və qadın arasında canlı birlikdir".

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, komissiyanın bu gün Aİ-yə namizəd statusu olan ölkələr - Albaniya, Şimali Makedoniya, Monteneqro, Serbiya, Türkiyə üçün hazırladığı rəydə eynicinslilərin nikahı məsələsinə heç bir istinad yoxdur. Konkret sənədlərdə ümumilikdə ölkənin Avropa İttifaqı ilə uyğunluğu müxtəlif meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Bundan əlavə, namizəd ölkələr Albaniya, Şimali Makedoniya, SerbiyaTürkiyədə eynicinsli nikahlar tanınmır, Monteneqroda isə vətəndaş birliklərinə icazə verilir, baxmayaraq ki, bu fakt Avropa Komissiyası tərəfindən yuxarıda qeyd olunanlar üçün problemli məsələ kimi müəyyən edilməmişdir.

Beləliklə, Avropa Birliyi nə üzv dövlətləri, nə də üzv olmaq istəyən dövlətləri eynicinsli nikahları qanuniləşdirməyə məcbur etmir. Aİ dövlətlərdən insan ləyaqətinin, azadlıqların (şəxsi həyata hörmət, fikir, din, toplaşma, ifadə və məlumat kimi fərdi azadlıqlar da daxil olmaqla), insan hüquqlarının, demokratiyanın qorunması və hörmətini əhatə edən Aİ-nin əsas dəyərlərini bərabərlik və qanunun aliliyini bölüşməyi tələb edir.


Oxşar məqalələr

5513 - Yoxlanılmış fakt
Fakt-metr qəzeti
26%
Doğru
16%
Yalan
12%
Əsasən-doğru
10%
Yarı-doğru
7%

Ən çox oxunan