რეზიუმე: ფაქტობრივად, პრემიერ-მინისტრი 2019 წლის გეგმიურ მაჩვენებელს ადარებს 2018 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელს, რაც მართებული არ არის. წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, შესაძლოა, 2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელი კვლავ დაკორექტირდეს. 2019 წლის გეგმური მაჩვენებელი 2018 წლის ანალოგიურ მონაცემს 10%-ით, ხოლო დაზუსტებულ მაჩვენებელს 20%-ით აღემატება.

2018 წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გეგმური ხარჯები 1.8 მლრდ ლარი იყო, რომელიც 2018 წლის დეკემბერში დაზუსტდა და 1.58 მლრდ ლარი შეადგინა. შედეგად 2018 წლის ბიუჯეტი ოფიციალური მონაცემით 104.89%-ით შესრულდა. დაზუსტება რომ არა, ბიუჯეტის სრულად ათვისება ვერ მოხერხდებოდა. ბიუჯეტის დაზუსტება სწორედ გეგმის შესასრულებლად განხორციელდა. გარდა ამისა, შარშან ბიუჯეტიდან ბოლო ერთ თვეში ათვისებული იქნა 658.4 მლნ ლარი (დაზუსტებული ბიუჯეტის 41.56%), უფრო ზუსტად კი აღნიშნული თანხები ბიუჯეტიდან გადაირიცხა, ძირითადად, ავანსის სახით. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტი მხოლოდ ფორმალურად შესრულდა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი სახსრების ათვისება პრობლემატური იყო.

2019 წლის პირველ ნახევარში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი 100.1%-ით შესრულდა. ასევე, 100.4%-ით შესრულდა გეგმა 2017 წელს, სხვა წლებში კი ხარჯები გეგმას მუდმივად ჩამორჩებოდა. შესაბამისად, უახლოეს წარსულში, 6 თვის ათვისების გამოკვეთილი ტენდენცია არ არსებობს.

ანალიზი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის შესახებ ისაუბრა: „წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 20%-ით მეტი ბიუჯეტი მივეცით და 6 თვის მონაცემებით, 100%-ზე მეტად ასრულებენ ამ დავალებას"

2018 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება 1.58 მლრდ ლარი იყო (დაზუსტებული), რაც მიმდინარე წლის დაფინანსებასთან (2 მლრდ) შედარებით, თითქმის 20%-ით ნაკლებია. 2018 წლის ბიუჯეტი ოფიციალური მონაცემით 104.89%-ით შესრულდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დეკემბერში სამინისტროს ბიუჯეტი დაზუსტდა და 230.9 მლნ ლარით შემცირდა. დაზუსტება რომ არა, ბიუჯეტის სრულად ათვისება ვერ მოხერხდებოდა. ბიუჯეტის დაზუსტება სწორედ გეგმის შესასრულებლად განხორციელდა.

გარდა ამისა, შარშან ბიუჯეტიდან ბოლო ერთ თვეში ათვისებული იქნა 658.4 მლნ ლარი (დაზუსტებული ბიუჯეტის 41.56%), უფრო ზუსტად კი აღნიშნული თანხები ბიუჯეტიდან გადაირიცხა, ძირითადად, ავანსების სახით. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტი მხოლოდ ფორმალურად შესრულდა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი სახსრების ათვისება პრობლემატური იყო. შესაბამისად, დაზუსტებული მაჩვენებლის შედარება 2019 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან, მართებული არ არის. 2019 წლის გეგმური მაჩვენებელი 2018 წლის გეგმურ მაჩვენებელს 10%-ით, ხოლო დაზუსტებულ მაჩვენებელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა 20%-ით აღემატება.

ცხრილი 1: რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2012-2019 წლების დაზუსტებული ბიუჯეტი და შესრულების მაჩვენებელი (ლარი)

წელი

ბიუჯეტი(გეგმა)

ბიუჯეტი (დაზუსტებული)

ფაქტი

შესრულება

მთლიან ბიუჯეტში წილი

2012

717 115 100

767 980 011

655 075 159

85.29%

8.86%

2013

901 000 000

1 003 599 800

798 595 100

79.57%

10.29%

2014

875 000 000

935 734 500

904 963 100

96.71%

9.63%

2015

869 501 000

880 149 200

898 398 000

102.07%

9.03%

2016

950 000 000

967 461 900

971 817 600

100.45%

9.22%

2017

1 288 047 000

1 323 847 000

1 355 150 200

102.36%

10.98%

2018

1 815 000 000

1 584 100 000

1 661 664 448

104.89%

14.56%

2019

2 000 000 000

-

-

-

15.27%

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 2: 6 თვის გეგმა და შესრულება 2013-2019 წლებში (მლნ ლარი)

წელი

6 თვის გეგმა

6 თვის შესრულება

შესრულების %

2013

235

223,3

95,0

2014

419,6

305,4

72,8

2015

379,4

352,7

93,0

2016

389,8

360,1

92,4

2017

581,1

583,4

100,4

2018

555,6

490,5

88,3

2019

672,9

673,4

100,1

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

2019 წლის პირველ ნახევარში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი 100.1%-ით შესრულდა. ასევე, 100.4%-ით შესრულდა გეგმა 2017 წლის პირველ 6 თვეში, სხვა წლებში კი 6 თვის ხარჯები გეგმას მუდმივად ჩამორჩებოდა. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს წარსულში, ბიუჯეტის ათვისების გამოკვეთილი ტენდენცია არ არსებობს.

ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 2012-2017 წლებში, მხოლოდ 2015 წლის გამოკლებით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაზუსტებული ბიუჯეტი გეგმასთან მიმართებით იზრდებოდა, 2018 წელს კი ბიუჯეტი შემცირდა. სერიოზული ჩავარდნები არსებობდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ცალკეულ მონაკვეთებზე. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის 2018 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტი 823.8 მლნ ლარი იყო, დეკემბრის თვეში ბიუჯეტი დაზუსტდა და 149.3 მლნ ლარით შემცირდა (674.5 მლნ ლარია), ასევე, მხოლოდ დეკემბერში მოხდა ბიუჯეტიდან 491.2 მლნ ლარის ათვისება.

თეგები:

პერსონები

მსგავსი სიახლეები

5517 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
26%
სიმართლე
16%
ტყუილი
12%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%

ყველაზე კითხვადი