Zaur Darğallı

7 Sayı /

Şəxsin vədi

Fakt-metr qəzeti
2 (28.57%)
N/A
0 (0.00%)
მანიპულირება-az
0 (0.00%)
manipulyasiyadır
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Manipulyasiya
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Doğru
0 (0.00%)
N/A
0 (0.00%)
Hökmdən xaric
0 (0.00%)
Əsasən-yanlış
0 (0.00%)
Yarı-doğru
0 (0.00%)
Əsasən-doğru
0 (0.00%)
Yanlış
0 (0.00%)
Yalan
0 (0.00%)